Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540923

Valstybinis kodas

361092301

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Socialinio darbuotojo padėjėjas/2

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

3 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

3 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Socialinio darbuotojo padėjėjas/2
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2285
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji socialinio darbuotojo padėjėjai mokomi socialinio darbo pagrindų, socialinių paslaugų organizavimo, socialinio darbo su rizikos grupėmis, bendravimo psichologijos, pagyvenusių, senų ir neįgalių žmonių socialinės priežiūros, buities estetikos, asmens higienos paslaugų, etika ir elgesio normų, informacinių technologijų.
Praktinis mokymas vykdomas mokymo klasėse ir socialinių paslaugų įstaigose, organizacijose, kuriose yra socialinio darbuotojo padėjėjo etatai. Praktinio mokymo trukmė - 2 savaitės.
Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa skirta asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą.