Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Socialinio darbuotojo padėjėjas/2

Pavadinimas anglų kalba

Assistant social worker

Valstybinis kodas

PROFKVAL01495

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-01-17

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: supranta ir analizuoja priežastis, sukeliančias asmens socialines problemas, teikia socialines paslaugas įvairių grupių klientams pagal nustatytą poreikį, kuria saugią, estetinius reikalavimus ir asmens poreikius tenkinančią aplinką, supranta asmens higienos normas ir propaguoja jas, palaiko tinkamą psichologinį mikroklimatą bendraujant su klientu ir jo socialine aplinka, įtraukia į paramos procesą klientą ir jo socialinę aplinką, visapusiškai lavina ir turtina asmenybę, tobulėja ir keičiasi reaguojant į šiuolaikinio pasaulio pokyčius ir siekia būti aktyviu pokyčių dalyviu.