Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Edukologija (anglų k. - Educology)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Edukologija

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Edukologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, 3, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_Educology_Ba_2014.pdf

Valstybinis kodas

6211MX037

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470111

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji edukologai studijuoja androgogikos teorijas, suaugusiųjų švietimo sritis, moderniąją hodegetiką, pedeutologiją, šeimotyrą, pedagoginio bendravimo teoriją, vaikų globą ir rūpybą, suaugusiųjų psichologiją, specialaus ugdymo teoriją, socialinio ugdymo teoriją, bendruomenės edukologiją, socialinę pedagoginę diagnostiką ir korekciją, edukologijos tyrimų metodologiją, ugdymo filosofiją, ugdymo sociologiją, moderniąją Lietuvos edukologiją, ugdymo projektų vadybą
Praktinės studijos nenumatytos.
Edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti edukologais.