Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Europos Sąjungos teisė (anglų k. - European Union law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-18

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211KX021

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji Europos Sąjungos teisės specialistai studijuoja Europos Bendrijų vidaus rinkos laisves, Europos Sąjungos darbo teisę, Europos Teisingumo Teismą, Europos Sąjungos finansų teisę, Vartotojų teisių apsaugą Europos Sąjungos teisėje, Europos Sąjungą ir žmogaus teises, Europos Sąjungą ir bendradarbiavimą teisingumo ir vidaus reikalų srityse, pabėgėlių teisę, įmonių teisinį reguliavimą Europos Sąjungos teisėje, Europos Sąjungos konkurencijos teisę, teisės sociologiją.
Praktinės studijos nenumatytos.