Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Teisės magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Law

Valstybinis kodas

KVALLAIP00107

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Teisės magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisininko darbą. Asmuo, įgijęs teisės magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti valstybės tarnyboje, teisinėje praktikoje taikyti įstatymus ir kitus teisės aktus užtikrinant etines vertybines nuostatas, pagarbą žmogui ir valstybei, teisingumą, nešališkumą, viešumą ir atsakomybę, rengti ir vykdyti įvairius darbo ir socialinio aprūpinimo srities teisinės reformos projektus, atstovauti Lietuvos valstybę tarptautinėse ir ES institucijose, atstovauti darbuotojų ir darbdavių interesus socialinių konfliktų atvejais, gebėti spręsti ginčus teisme ir atlikti teisminės praktikos apibendrinimus, gebėti lavinti savarankiško mokslinio darbo įgūdžius, gebėjimus priimti savarankiškus sprendimus; - žinoti tarptautinius, Europos Sąjungos socialinę sritį reglamentuojančius teisės aktus, LR socialinę sritį reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus; - mokėti nuosekliai ir kritiškai mąstyti, tiksliai identifikuoti teisinio reguliavimo problemas, atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, būti mandagiu, taktišku, išlaikančiu savitvardą. Teisės magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal darbo ir socialinio aprūpinimo teisės studijų programą. Norintiems siekti teisės magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami. Įgiję teisės magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti teisėjais, advokatais, valstybės institucijose, viešojo ir privataus kapitalo įmonėse, įstaigose, organizacijose, aukštosiose mokyklose ir mokslinio tyrimo įstaigose bei visuomeninėse ir nevyriausybinėse organizacijose.