Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektroninių įrenginių surinkėjo ir derintojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540714

Valstybinis kodas

440071405

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Elektroninių įrenginių surinkėjas ir derintojas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

24 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

47 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Elektroninių įrenginių surinkėjas ir derintojas
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2666

Programos apimtis kreditais

0
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji elektroninių įrenginių surinkėjai ir derintojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi elektrotechnikos, elektronikos ir braižybos pagrindų, elektroninės aparatūros surinkimo ir montavimo technologijos, puslaidininkinių prietaisų ir mikrograndynų pagrindų, matavimų, elektronikos medžiagų, patalpų ir automobilių apsaugos įrenginių, elektros mechaninių mazgų, stiprintuvų, imtuvų, generatorių, impulsinės technikos surinkimo, montavimo ir derinimo, patalpų ir automobilių apsaugos įrenginių montavimo, derinimo ir eksploatavimo, ekonomikos ir verslo pagrindų, saugos darbe ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse ir laboratorijose, automobilių remonto ir priežiūros įmonėse, patalpų apsaugos sistemų remonto ir priežiūros įmonėse, elektroninių įrenginių gamybos ir eksploatavimo įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 35 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami elektroninių įrenginių surinkimo, montavimo ir kt. gebėjimai.
Elektroninių įrenginių surinkėjo ir derintojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.