Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektroninių įrenginių surinkėjas ir derintojas

Pavadinimas anglų kalba

Electronic equipment assembler and regulator

Valstybinis kodas

PROFKVAL01212

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-07-19

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: naudojasi technine dokumentacija ir darbo brėžiniais, saugiai dirba, naudojasi montavimo ir matavimo įrankiais, parenka ir paruošia elektroninius elementus ir elektromechaninius įtaisus mechaniniam montavimui, surenka elektroninės aparatūros mazgus, surenka spausdintas plokštes, montuoja elektroninių schemų jungiamuosius elementus, montuoja elektroninius įrenginius iš surinktų mazgų ir funkcinių elementų bei detalių, derina nesudėtingus elektroninės aparatūros mazgus, prietaisus, blokus, įrenginius, eksploatuoja ir prižiūri elektroninius įrenginius.