Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mažų prekybos ir maitinimo įmonių darbo organizatoriaus mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540417

Valstybinis kodas

362041701

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Darbo organizavimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Mažų prekybos ir maitinimo įmonių darbo organizatorius/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

8 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

22 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Mažų prekybos ir maitinimo įmonių darbo organizatorius/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

395

Programos apimtis kreditais

48
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji mažų prekybos ir maitinimo įmonių darbo organizatoriai teorinių užsiėmimų metu mokomi darbo organizavimo, įmonės įrenginių ir inventoriaus, buhalterinės apskaitos, prekių mokslo, kulinarijos pagrindų, verslo organizavimo, informacinių technologijų ir kitų dalykų..
Praktinis mokymas vyksta prekybos ir maitinimo įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 13 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami įmonės darbo organizavimo, buhalterinės apskaitos ir kiti gebėjimai.