Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medienos apdirbėjo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520722

Valstybinis kodas

167072203

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena)

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Medienos apdirbėjas/1

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

12 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

10 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Medienos apdirbėjas/1
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2322

Programos apimtis kreditais

24
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji medienos apdirbėjai mokomi šių dalykų:
- Medžiagų pažinimas;
- Medienos apdirbimo įrankiai ir įrengimai;
- Gaminių eskizų sudarymas ir brėžinių skaitymas;
- Drožybos technologija;
- Medienos apdirbimo technologija;
- Aptarnavimo kultūra;
- Darbuotojų sauga ir sveikata. Priešgaisrinė sauga;
- Verslo organizavimo pagrindai;
- Informacinės technologijos.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse, medienos apdirbimo ir meno dirbinių įmonėse. Praktinio mokymo trukmė - 7 savaitės. Jo metu įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos teorinės žinios. Moksleivis dirba su įvairiais medienos apdirbimo įrankiais ir įrengimais. Taip pat ugdomi saugaus darbo įgūdžiai.
Medienos apdirbėjo mokymo programa skirta asmenims, nebaigusiems pagrindinio ugdymo programos.