Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Medienos apdirbėjas/1

Pavadinimas anglų kalba

Wood carverer

Valstybinis kodas

PROFKVAL01510

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-20

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, džiovia ir sandėliuoja medieną, paruošia žaliavą darbui, paruošia darbo įrankius, įrangą ir jais naudojasi, piešia eskizus, braižo nesudėtingus brėžinius, skaito nesudėtingus medienos apdirbimo gaminių brėžinius, parenka medieną drožinėjimo darbams, drožinėja ornamentus, pagal paskirtį naudoja medžiagas, klijus, dažo, poliruoja, lakuoja bei matuoja ir žymi medieną, atlieka gaminių apdailą bei atnaujinimą, priima užsakymą, organizuoja darbo procesą, taiko darbo apskaitą.