Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automobilių elektroniko mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540716

Valstybinis kodas

362071603

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Automobilių elektronikas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

16 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

18 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Automobilių elektronikas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1335

Programos apimtis kreditais

0
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji automobilių elektronikai mokomi šių dalykų: automobilių elektriniai ir elektroniniai įtaisai, elektronikos matavimai, jutikliai, automobilių diagnostika, CAN-Bus duomenų magistralė.
Praktinis mokymas vykdomas mokymo įstaigos laboratorijose ir autoremonto dirbtuvėse bei servisuose.
Praktinio mokymo trukmė - 13 savaičių.
Jo metu įtvirtinami elektroninių valdymo sistemos diagnozavimo ir sistemų bei jų elementų remonto praktiniai gebėjimai.
Automobilių elektroniko mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą