Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Automobilių elektronikas/3

Pavadinimas anglų kalba

The Automobile electronic

Valstybinis kodas

PROFKVAL01497

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-18

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: žino automobilių elektroninių valdymo sistemų diagnostikos prietaisus ir metodus, supranta elektrinių ir elektroninių automobilių įtaisų paskirtį, konstrukcijas, veikimą, vertina kontrolės prietaisų paskirtį, galimybes, kontroliuoja matavimo operacijų seką, išmano diagnozavimo prietaisų paskirtį ir galimybes, remontuoti elektronines valdymo sistemas, taiko automobilių elektroninių valdymo sistemų diagnostikos prietaisus ir metodus, remontuoja elektronines uždegimo, maitinimo, transmisijos, važiuoklės ir stabdžių komforto valdymo sistemas.