Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Barmeno mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541013

Valstybinis kodas

362101301

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Viešbučių ir maitinimo paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Barmenas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

8 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

14 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Barmenas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1224

Programos apimtis kreditais

44
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji barmenai teoriniuose užsiėmimuose mokomi maisto ir gėrimų ruošos, lankytojų aptarnavimo kultūros, higienos normų reikalavimų, apskaitos pagrindų, profesinio elgesio taisyklių, dirbti su technologiniais įrengimais ir kt.
Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokymo institucijoje, antrasis etapas – maitinimo įmonėje. Praktinio mokymo trukmė – 8 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami lankytojų aptarnavimo, darbo organizavimo ir kt. gebėjimai.
Barmeno mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.