Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Barmenas/3

Pavadinimas anglų kalba

Barman

Valstybinis kodas

PROFKVAL00067

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-21

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Barmeno kvalifikacija reikalinga norint dirbti barmenu. Asmuo, įgijęs barmeno kvalifikaciją, turi: gebėti paruošti barą aptarnauti lankytojus, įvairiais stiliais serviruoti stalus, sudaryti pusryčių, pietų, vakarienės, įvairių pokylių valgiaraščius, paruošti ir patiekti nesudėtingus patiekalus, užkandžius ir įvairius gėrimus (koteilius), apipavidalinti kokteilius, užsakyti, priimti prekes ir įvertinti jų kokybę, naudoti kasos baro technologinę įranga ir inventorių, pildyti barmeno materialinės atsiskaitomybės dokumentus, bendrauti užsienio kalba;žinoti darbo saugos ir higienos normų reikalavimus, lankytojų aptarnavimo taisykles, profesinės etikos, etiketo ir protokolo reikalavimus, stalo indų, įrankių, užtiesalų asortimento paskirtį, stalų serviravimo tipus, eiliškumą, taisykles, valgiaraščio, kainoraščio sudarymo principus, alkoholinių ir bealkoholinių gėrimų asortimentą, maisto ir gėrimų laikymo sąlygas, patiekimo taisykles, kokteilių receptūras ir paruošimo ypatumus, materialinės atsiskaitomybės principus, baro įrengimų paskirtį, eksploatavimo taisykles; mokėti, profesionaliai aptarnauti lankytojus, dirbti su baro įranga, organizuoti savo darbą, mandagiai bendrauti su klientais. Barmeno kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal barmeno mokymo programą. Norintiems siekti barmeno kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Įgiję barmeno kvalifikaciją asmenys gali dirbti barmeno darbą restoranuose, kavinėse, baruose ir kitose maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.