Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540716

Valstybinis kodas

362071601

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

13 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

12 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1135

Programos apimtis kreditais

51
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojai teorinių užsiėmimų metu mokomi techninės braižybos, medžiagų pažinimo, bendrosios automobilio sandaros, autotransporto priemonių elektros įrenginių sandaros ir techninės priežiūros, kompiuterinio raštingumo pagrindų ir kitų dalykų.
Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokomosiose dirbtuvėse, kurio trukmė – 2 savaitės; antrasis etapas – autotransporto remonto įmonėse, autoservisuose, kurio trukmė – 10 savaičių. Visa praktinio mokymo trukmė– 12 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami transporto elektros įrengimų, automobilių remonto ir reguliavimo gebėjimai.