Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojas/3

Pavadinimas anglų kalba

Electrical engineer for motor vehicles

Valstybinis kodas

PROFKVAL00049

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-18

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: žino ir supranta automobilio elektros įrengimų sandarą, žino automobilio elektros įrengimų remonto būdus, geba naudotis techniniais žinynais, gamintojo rekomendacijomis, nustato elektros įrengimų gedimus, pašalina elektros įrengimų gedimus, atlieka elektros įrengimų tech. priežiūros darbus, naudojasi prietaisais ir įrengimais, laikosi darbų saugos reikalavimais, žino gamtosaugos reikalavimus ir darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pagrindines nuostatas.