Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mobiliosios elektronikos taisytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540611

Valstybinis kodas

M44061109

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Mobiliosios elektronikos taisytojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

9 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

31 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Mobiliosios elektronikos taisytojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-06

Programos moduliai

9418

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą mobiliosios elektronikos taisytoją, gebantį dirbti IT įmonėse bei teikti mobiliosios įrangos taisymo bei priežiūros paslaugas.
Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems mobiliosios įrangos taisytojo veiklos procesams: mobiliosios technikos programinės ir techninės įrangos taisymui, elektronikos ir elektrotechnikos žinių įsisavinimui.
Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: darbas su technine įranga, darbas su programine įranga, mobiliosios įrangos konfigūravimas, remontas ir testavimas. Mobiliosios įrangos taisytojas gali dirbti įmonėse, kurios užsiima mobiliosios įrangos priežiūra ar aptarnavimu, garantiniu ar pogarantiniu remontu.
Būsimieji mobiliosios įrangos taisytojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo. Praktinių užsiėmimų metu mokomi: kompiuterinės technikos eksploatavimo, taikomųjų programų naudojimo, operacinių sistemų derinimo, schemoje esančių komponentų veikimo principų, elektronikos taisymo. Baigiamosios praktikos (Įvado į darbo rinką modulio) trukmė 5 savaitės. Praktika atliekama įmonėse, kurios užsiima mobiliosios ar kitos kompiuterinės įrangos remontu. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Mobiliosios įrangos taisytojo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos. Vertinamos šios kompetencijos: techninės ir programinės įrangos eksploatavimo, taikomųjų programų panaudojimo, operacinių sistemų derinimo, schemoje esančių komponentų pažinimo, jų veikimo principų ir fizikinių savybių nustatymo, mobiliosios įrangos techninio ar programinio defekto nustatymo ir pašalinimo. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.