Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mobiliosios elektronikos taisytojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Mobile electronics repairer

Valstybinis kodas

PROFKVAL01804

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Mobiliosios įrangos taisytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti informacinių technologijų srities techniku, mobiliosios elektronikos taisytoju ar steigiant informacinių technologijų srities įmonę.
Asmuo įgijęs mobiliosios elektronikos taisytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis specialiais remonto ir testavimo įrankiais, montuoti ir derinti mobiliąją įrangą, šalinti gedimus, parinkti ir suderinti mobiliąją techniką darbui, naudotis įvairiomis taikomosiomis programomis, suprasti įrenginio schemoje vykstančius procesus ir komponentų tarpusavio ryšius, diegti ir taikyti operacines sistemas.
- žinoti kompiuterinio raštingumo reikalavimus, įvairių taikomų technologijų skirtumus, suderinamumo ypatumus, darbo saugos ir higienos reikalavimus.
- mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, skaityti techninę literatūrą lietuvių ir užsienio kalbomis, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu.
Sėkmingam mobiliosios elektronikos taisytojodarbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: mokymosi ir problemų sprendimo, socialinio ir pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo ir verslumo, sveikatos tausojimo ir darbo saugos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos. Asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas.
Mobiliosios elektronikos taisytojo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal mobiliosios elektronikos taisytojo mokymo programą.
Mobiliosios elektronikos taisytojo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.
Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities programas.