Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonominė analizė (anglų k. - Economic analysis)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Ekonominė analizė ir planavimas_MA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6211JX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470311

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos "Ekonominė analizė ir planavimas" suteikiamų žinių bei įgūdžių kertinius bruožus galima būtų apibūdinti trimis žodžiais: analitiškumas, gilumas, sistemiškumas. Šie siekiai atsispindi studijų programos sandaroje, kurią sąlyginai suskirstyti į tris kompetencijų ugdymo blokus:
" 1 blokas - privalomos "Taikomosios ekonometrijos", "Mikroekonominė analizės" bei "Makroekonominės analizės" žinios ir jų taikymo įgūdžiai;
" 2 blokas skirtas dar gilesniam ekonominių procesų analizės metodų bei modeliavimo instrumentų pažinimui ir įsisavinimui. ("Matematinių ekonominės analizės metodų", "Ekonometrinės analizės" ir kt. disciplinos);
" 3 blokas skirtas sisteminio požiūrio į socialinius-ekonominius procesus ugdymui, įvairių ekonomikos sričių bei tarpdisciplininių aspektų pažinimui ("Ekonomikos globalizavimo", "Finansų rinkų", "Audito teorijos ir praktikos" ir kt. disciplinos).