Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Socialinių mokslų magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Social Sciences

Valstybinis kodas

KVALLAIP00806

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų