Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansų ekonomika (anglų k. - Financial Economics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7120

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211JX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470311

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji finansų ekonomikos specialistai studijuoja specializuotus fundamentinius dalykus (taikomąją matematiką ekonomikoje, matematinę statistiką ir ekonometriją, laiko eilučių ekonometriją), specializuotus ekonomikos dalykus (mikroekonomikos ir pramonės organizacijos teoriją, makroekonomikos teoriją, tarptautinę ekonomiką, elgsenos ekonomiką), specializuotus finansų dalykus (įmonės finansus, finansų ekonomiką, investicijų portfelio valdymą, išvestines finansines priemones, tarptautinius finansus, pinigų politiką). Ketvirtame semestre rengiamas baigiamasis magistro darbas, kurio gynimu baigiamos studijos.