Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520732

Valstybinis kodas

T32073220

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Santechnikas, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Santechnikas, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-08-21

Programos moduliai

30771

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą santechniką (III kvalifikacijų lygis),gebantį savarankiškai vykdyti bendrąsias veikslas statybos objekte, įrengti pastato vandentiekio, nuotakyno ir šildymo sistemas, montuoti mažo galingumo (iki 100kW) katilines ir centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punktų atskirus mazgus, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos santechnikui, prižiūrėti ir remontuoti pastato santechnines sistemas.