Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Santechnikas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Plumber

Valstybinis kodas

PROFKVAL01725

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-08-21

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Santechniko kvalifikacija reikalinga norint dirbti santechniku. Asmuo, įgijęs santechniko kvalifikaciją, turi: gebėti rankiniu ir mechanizuotu būdu gaminti vamzdynų detales, nesudėtingas metalines konstrukcijas pagal brėžinius, eskizus, sujungti išardomus ir neišardomus vamzdinius mazgus, montuoti vandens apskaitos mazgus, montuoti pastato šalto ir karšto vandens tiekimo sistemas, vandens ėmimo armatūrą ir prietaisus, montuoti pastato nuotekų šalinimo tinklą ir jo vėdinimo stovus, įrengti priešgaisrinį vandentiekį, lietaus vandens nuotekas, montuoti šildymo prietaisus, šiluminio punkto tipinius mazgus, mechaniškai reguliuoti šildymo ir vandentiekio sistemų bei prietaisų parametrus, atlikti santechninių sistemų apžiūrą, plovimą, hidraulinį ir pneumatinį bandymus, remontuoti santechninius prietaisus ir sistemas o taip pat skaityti darbo brėžiniusžinoti vamzdinių sriegių ypatumus, vandens apskaitos prietaisus ir jų tipus, šalto ir karšto vandens tiekimo pastatuose būdus, vandens kokybės reikalavimus, šildymo prietaisų pastatymo vietas ir jų pastatymo reikalavimus, būdingus santechninių sistemų gedimus, šalinimo būdus, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos reikalavimų svarbą vykdant santechnikos darbus mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, vadovauti kitiems darbininkams Santechniko kvalifikacija įgyjama darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal santechniko mokymo programą. Norintiems siekti santechniko kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję santechniko kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose statybinėse firmose ir organizacijose arba pradėti savo verslą.