Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto (mėsos apdorojimo ir perdirbimo) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520721

Valstybinis kodas

T32072107

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Maisto produktų technologijos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-07-03

Programos moduliai

30661

Programos apimtis kreditais

20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Maisto pramonės darbuotojo (mėsos apdorojimo ir perdirbimo) modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti mėsos gaminius. Programoje numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: paruošti darbo vietą, išpjaustyti skerdenas, gaminti mėsos pusgaminius ir gaminius. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję maisto pramonės darbuotojo (mėsos apdorojimo ir perdirbimo) kvalifikaciją, galės dirbti maisto pramonės gamybos ir perdirbimo įmonėse, prekybos centrų maisto perdirbimo cechuose. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo maisto produktų gamybos studijų krypties programas.