Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Food (fish cutting and processing) industry worker

Valstybinis kodas

PROFKVAL01857

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-12

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų