Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Avalynės gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540723

Valstybinis kodas

P43072301

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Tekstilė (apranga, avalynė ir oda)

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Avalynės gamintojas/4

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Avalynės gamintojas/4
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-18

Programos moduliai

30369

Programos apimtis kreditais

45
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Avalynės gamintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai užtraukti batviršius, formuoti ir tvirtinti padus, taisyti avalynę. Programoje numatyti 2 privalomieji moduliai: avalynės surinkimas ir avalynės taisymas. Taip pat – 2 pasirenkamieji moduliai: kurpalių ir batviršių paruošimas ortopedinės ir terapinės avalynės gamybai bei šokių avalynės gamyba. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: užtraukti batviršius ant kurpalių; formuoti avalynės padus; pritvirtinti avalynės padus; prisiūti avalynės padus; nustatyti avalynės defektus; taisyti avalynę. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų studijų krypties programas.