Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Avalynės gamintojas/4

Pavadinimas anglų kalba

Footwear Maker

Valstybinis kodas

PROFKVAL01859

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-10-12

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų