Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Laivo elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541041

Valstybinis kodas

T43104110

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Laivo elektrikas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Laivo elektrikas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-02-26

Programos moduliai

20273

Programos apimtis kreditais

55
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Laivo elektriko modulinė profesinio mokymo programa yra skirta parengti profesionalų laivo elektriką ją sudaro 3 – privalomieji moduliai. Saugus darbas laive ir sauga. Elektromechanikos, elektronikos ir valdymo įrangos valdymas. Laivo valdymo kontrolė ir žmonių saugumo laive užtikrinimas. Taip pat – 1 privalomai pasirenkamas modulis. Žmonių gyvybės išsaugojimas” SOLAS 74, saugos sąmoningumo ugdymas jūrininkams dalyvaujantiems laivo apsaugos užtikrinime. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: išgyvenimas jūroje, gaisrų kilimo rizika, nelaimingi atsitikimai, jūros aplinkos teršimo prevencija, avarijų laive likvidavimas , darbo sauga ir tvarka, žmonių tarpusavio ir darbo santykiai laive, nuovargio poveikis ir kontrolė. Saugus elektros įrangos naudojimas ir priežiūra, tinkamas rankinės bei elektroninės matavimo įrangos naudojimas, gedimams nustatyti, techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti, laivo techninės priežiūros ir remonto darbų atlikimas, sandėliavimo darbų vykdymas, atsargumo priemonių taikymas, siekiant prisidėti prie jūros aplinkos apsaugos nuo taršos, profesinės sveikatos procedūrų taikymas. Kitų kompetencijų įgijimas vertinamas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję laivo elektriko kvalifikaciją, galės dirbti Lietuvos ir užsienio šalių laivuose, plaukiojančiuose tarptautiniais reisais.