Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540211

Valstybinis kodas

P42021101

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-03

Programos moduliai

20134

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai surinkti ir prižiūrėti scenos konstrukcijas, įrengti apšvietimo, vaizdo ir garso įrangą ir ją prižiūrėti. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 4 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Scenos konstrukcijų surinkimas ir priežiūra, Garso įrangos įrengimas ir priežiūra, Apšvietimo įrangos įrengimas ir priežiūra, Vaizdo įrangos įrengimas ir priežiūra. Taip pat 3 pasirenkamieji moduliai: Garso pulto valdymas, Apšvietimo pulto valdymas, Vaizdo pulto valdymas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Įgiję renginių techninio aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse ir organizacijose, o taip pat užsiimti individualia veikla, apimančia renginių įvaizdinimą, įgarsinimą, apšvietimą bei vaizdo ir garso įrangos įrengimą ir priežiūrą. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo renginių inžinerijos studijų krypties programas.