Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Stage technical service employee

Valstybinis kodas

PROFKVAL01850

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-03

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų