Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Psichologija (anglų k. - Psychology)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Psichologija

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Psichologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX057

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450313

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji psichologijos bakalaurai studijuoja psichologijos mokslo raidą, matematinę statistiką ir statistinės duomenų analizės metodus, žmogaus anatomiją ir fiziologiją, psichologijos tyrimų metodologiją, kognityvinę psichologiją, asmenybės teorijas, raidos psichologiją, socialinę psichologiją, klinikinę psichologiją, organizacinę psichologiją, tarpkultūrinę psichologiją, profesinę psichologo etiką ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.