Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tekstilės menas ir medijos (anglų k. - Textile Art Media)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-174 VDA Taikomoji tekstilė 612W10008_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121PX027

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Tekstilės meno ir medijų programa sukurta Tekstilės katedroje, kuri yra gerai žinoma ir pripažinta pasauliniame tekstilės meno ir dizaino lauke. Katedra aktyviai bendradarbiauja su užsienio partneriais iš įvairių meno akademijų vykdydama bei inicijuodama bendrus projektus. Katedros dėstytojai yra aktyviai kuriantys tarptautinio lygio menininkai ir savo srities profesionalai.
Tekstilės meno ir medijų bakalauro studijų programos tikslas – lavinant kūrybiškumą ir skatinant kritinį-analitinį mąstymą išugdyti kūrybingus tekstilės kūrėjus, gebančius įgytas žinias ir praktinius įgūdžius pritaikyti įvairiose srityse: aprangos, mados, interjero ir šiuolaikinio meno.
Tekstilės meno ir medijų bakalauro studijų programa siūlo unikalią tradicinių tekstilės technologijų ir įvairių naujųjų medijų sintezę.
Studijų programą sudaro: bendrieji privalomieji universitetiniai studijų dalykai (dailės istorija ir teorija, šiuolaikinės kultūros, estetikos ir meno studijos, filosofija ir kt.), studijų krypties privalomieji bei pasirenkamieji bendra-universitetiniai ir studijų krypties dalykai.
Studijuodami studijų krypties privalomuosius dalykus, studentai mokosi piešimo, tapybos, tekstilės teorijų, tekstilės technologijų bei jų jungčių su kitomis medijomis, tiria tekstilės dizaino ir meno lauką, bendradarbiauja su interjerų architektais, vysto naujas konceptualias idėjas ir jas įgyvendina tekstilės laboratorijoje ar Tekstilės katedros partnerių įmonėse.
Studijų procese, be paskaitų ir praktinių užsiėmimų, daug dėmesio skiriama individualioms konsultacijoms, diskusijoms, savito meninio stiliaus ir požiūrio vystymui, grupiniams idėjų bei atliktų užduočių aptarimams, kūrybinėms dirbtuvėms.
Studentams suteikiama galimybė dalyvauti tarptautinėse mainų programose, parodose, konkursuose, kūrybinėse dirbtuvėse, atlikti praktiką ir vykdyti bendrus projektus tekstilės pramonės įmonėse ir kitose organizacijose (pvz., Kauno bienalė).
Tekstilės meno ir medijų programos absolventai geba panaudoti sukauptas teorines žinias ir praktinius įgūdžius funkcinės ir konceptualiosios tekstilės srityse. Jie yra kompetentingi mados ir interjero audinių projektavimo ir paviršiaus formavimo, parodinės bei interjero tekstilės kūrimo srityse. Baigusieji šią programą geba projektuoti ir įgyvendinti tekstilės interjero užsakymus, taikyti savo žinias socialiniuose kontekstuose, yra pajėgūs kurti unikalius parodinius darbus, užsiimti individualia kūrybine veikla, kurti savo įmones, taip pat dirbti įstaigose, kur reikalinga dailininko ir dizainerio kvalifikacija (lengvosios pramonės įmonėse, firmose), dirbti kultūros, švietimo ir edukacijos srityse.