Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tekstilės menas ir medijos (anglų k. - Textile Art Media)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-174 VDA Taikomoji tekstilė 612W10008_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121PX027

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji taikomosios tekstilės dailininkai studijuoja: Lietuvos ir visuotinę architektūrosir dailės, tautodailės, taikomosios dailės, tekstilės istoriją, filosofiją, estetiką, civilizacijų istoriją ir kt.
Vykdoma spec. praktika. Praktinių studijų trukmė - 480 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kūrinių projektavimo, medžiagų parinkimo ir kt. gebėjimai.
Taikomosios tekstilės studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, dailės srities gebėjimų bei siekiantiems tapti dailės bakalaurais, taikomosios tekstilės dailininkais.