Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Menų bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Arts

Valstybinis kodas

KVALLAIP00823

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-20

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų