Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinio darbo vadyba (anglų k. - Social work management)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Socialinis darbuotojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6607

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

KOC_Social_Work_ProfBA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6531JX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550923

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji socialiniai darbuotojai studijuoja teisės pagrindus, edukologiją, bendrąją psichologiją, visuomenės sveikatą, socialinio darbo teoriją ir metodiką, užimtumo teorijas, visuomenės senėjimo raidą, socialinių paslaugų filosofiją, personalo vadybą ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pažintinė ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 22 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami socialinių paslaugų teikimo, prevencinės veiklos vykdymo, socialinio darbo metodų taikymo ir kt. gebėjimai.
Socialinio darbo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti socialiniais darbuotojais.