Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mobiliosios elektronikos taisytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540714

Valstybinis kodas

T43071402

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Mobiliosios elektronikos taisytojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Mobiliosios elektronikos taisytojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-02

Programos moduliai

10110

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą mobiliosios elektronikos taisytoją, gebantį teikti mobiliosios įrangos taisymo bei priežiūros paslaugas. Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: darbas su technine įranga, darbas su programine įranga, mobiliosios įrangos konfigūravimas, remontas ir testavimas. Mobiliosios įrangos taisytojas gali dirbti įmonėse, kurios užsiima mobiliosios įrangos priežiūra ar aptarnavimu, garantiniu ar pogarantiniu remontu. Praktika atliekama įmonėse, kurios užsiima mobiliosios įrangos remontu. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Mobiliosios įrangos taisytojo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus visas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.