Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540722

Valstybinis kodas

T43072201

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena)

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Baldžius, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 1, Metais
Grupinio mokymosi, 1,5, Metais
Grupinio mokymosi, 40,5, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Baldžius, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-20

Programos moduliai

10049
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą baldžių, gebantį dirbti medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems baldžiaus veiklos procesams: medienos apdirbimui rankiniu būdu, medienos apdirbimui mechanizuotu būdu, tiesinių medienos detalių gaminimui, grotelinių baldų gaminimui ir surinkimui, korpusinių baldų gaminimui ir surinkimui, masyvios medienos baldų gaminimui ir surinkimui, minkštų baldų gaminimui ir surinkimui, baldų remonto atlikimui, baldų apdailos atlikimui, ugdymą. Praktinių užsiėmimų metu bus mokoma apdirbti medieną rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais bei mechanizuotu būdu, gaminti tiesines medienos detales ,gaminti ir surinkti grotelinius, korpusinius, masyvios medienos ir minkštus baldus, atlikti baldų remontą ir apdailą. Praktika atliekama medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse, kurios gamina, remontuoja korpusinius, grotelinius, minkštus baldus. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Baldžiaus kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos, pirmenybę teikiant šioms kompetencijoms: apdirbti medieną rankiniu būdu (rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais); apdirbti medieną mechanizuotu būdu; gaminti tiesines medienos detales; gaminti, surinkti ir apdailinti grotelinius, korpusinius ir masyvios medienos baldus; gaminti ir surinkti minkštus baldus. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas.