Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Baldžius/4

Pavadinimas anglų kalba

Furnituret maker

Valstybinis kodas

PROFKVAL01664

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Baldžiaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti baldžiumi medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse.
Asmuo įgijęs baldžiaus kvalifikaciją, turi gebėti:
- naudotis medienos apdirbimo rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais ir medienos apdirbimo staklėmis ir įrengimais,
- gaminti tiesines medienos detales,
- gaminti ir surinkti grotelinius , korpusinius , masyvios medienos ir minkštus baldus ,
- analizuoti ir atlikti baldų remontą ir apdailą.
- mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu.
Sėkmingam baldžiaus darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: profesinių informacinių technologijų ,bendravimo užsienio kalba, mokymosi ir problemų sprendimo, iniciatyvumo , darbuotojų saugos ir sveikatos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos, kalbos kultūros ir specialybės kalbos.
Asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas.
Baldžiaus kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal baldžiaus mokymo programą.
Baldžiaus programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.
Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities programas.