Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540214

Valstybinis kodas

T43021402

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailieji amatai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Floristas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Floristas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-17

Programos moduliai

10021

Programos apimtis kreditais

70
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Modulinė floristo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą floristą, gebantį teikti floristo paslaugas klientams. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Floristo profesijos tikslas – komponuoti augalus, teikti floristines paslaugas. Būsimieji floristai užsiėmimuose mokomi profesijos technologinių žinių, praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Floristo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos, pirmenybę teikiant šioms kompetencijoms: augalų pažinimo bei paruošimo komponuoti, augalų komponavimo technologijų, proginių bei šventinių kompozicijų kūrimo, interjero ir aplinkos floristinių kompozicijų kūrimo.