Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Floristas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Florist

Valstybinis kodas

R190404

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-01-26

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: augalų komponavimas, floristinių paslaugų teikimas.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, floristo įrankiai ir darbo drabužiai, saugi, gerai apšviesta darbo vieta ir kitos profesinei veiklai reikalingos medžiagos ir priemonės.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama tiek individualiai, tiek su komanda, grupe.
Papildoma informacija: floristas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti parduotuvėse, fizinėse pardavimo vietose, internetinėse parduotuvėse, gėlių salonuose arba plėtoti privatų verslą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Parinkti augalus floristinėms kompozicijoms.
2. Paruošti augalus komponuoti.
3. Jungti augalines medžiagas.
4. Komponuoti augalus su kitais daiktiniais objektais.
5. Komponuoti skirtingų stilių floristinius darbus.
6. Kurti progines kompozicijas.
7. Parinkti augalus įvairios paskirties bei skirtingų aplinkos sąlygų interjerams bei jų prieigoms.
8. Kurti interjero fitokompozicijas.
9. Komponuoti fitokompozicijas eksterjere.
10. Pristatyti floristinį objektą vartotojui.
11. Pristatyti floristinį objektą internetinėje erdvėje.