Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541013

Valstybinis kodas

T43101305

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Viešbučių ir maitinimo paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Svečių aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSI01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Svečių aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-16

Programos moduliai

10013

Programos apimtis kreditais

70
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų vykdyti viešbučio svečių sutikimą, aptarnavimą, išlydėjimą, informacijos suteikimą, bendros tvarkos viešbutyje priežiūrą, viešbučio patalpų valymą ir švaros priežiūrą, pusryčių paruošimą ir patiekimą. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 6 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Svečių priėmimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje; Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje; Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje; Kambarių ir bendrojo naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje; Pusryčių paruošimas; Maitinimo paslaugų suteikimas svečiams. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: teikti svetingumo paslaugas, teikti informaciją viešbučio svečiams, prižiūrėti bendrąją tvarką viešbutyje ir jo padaliniuose, valyti ir tvarkyti viešbučio kambarius ir bendrąsias patalpas, paruošti, patiekti nesudėtingus pusryčius viešbutyje, serviruoti stalus viešbučio restorane, aptarnauti viešbučio svečius pusryčių bei kavos pertraukų metu. Asmenys, įgiję svečių aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti įvairiose apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių padaliniuose. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo vadybos studijų krypties programas.