Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Svečių aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Guest service employee

Valstybinis kodas

PROFKVAL01928

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-09-21

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai, laikydamasis geros higienos praktikos taisyklių, tvarko kambarius ir bendro naudojimo patalpas, priima, aptarnauja ir išlydi svečius, teikia informaciją, gamina ir patiekia pusryčius.