Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kodas
Profesijos pavadinimas
Pogrupio kodas
Profesijų pogrupis
264301

Etimologas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264302

Grafologas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264303

Vertėjas žodžiu

2643Vertėjai ir kalbininkai
264304

Leksikografas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264305

Literatūrologas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264306

Filologas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264307

Filologas morfologas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264308

Fonologas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264309

Semasiologas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264310

Vertėjas raštu

2643Vertėjai ir kalbininkai
264311

Tautosakininkas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264312

Kalbos tvarkytojas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264313

Lietuvių kalbos konsultantas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264314

Kalbininkas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264315

Gestų kalbos vertėjas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264316

Vertėjas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264317

Mokslo darbuotojas {kalbotyra, literatūrologija}

2643Vertėjai ir kalbininkai