Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kodas
Profesijos pavadinimas
Pogrupio kodas
Profesijų pogrupis
261901

Patarėjas (dirbantis diplomatinėje tarnyboje)

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261902

Pirmasis [antrasis, trečiasis] sekretorius

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261903

Atašė

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261904

Konsulas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261905

Vicekonsulas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261906

Teismo pirmininko padėjėjas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261907

Apygardos [apylinkės] teismo pirmininko patarėjas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261908

Teismo skyriaus pirmininko patarėjas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261909

Teismo konsultantas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261910

Juriskonsultas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261911

Draudimo ieškinių patikėtinis

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261912

Notaras

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261913

Tyrėjas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai