Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kodas
Profesijos pavadinimas
Pogrupio kodas
Profesijų pogrupis
213101

Bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213102

Žemės ūkio bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213103

Pienininkystės bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213104

Žuvininkystės bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213105

Maisto bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213106

Pramonės bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213107

Medicinos bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213108

Farmacijos bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213109

Dirvožemio bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213110

Veterinarijos bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213111

Biologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213112

Gėlųjų vandenų biologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213113

Jūrų biologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213114

Molekulių biologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213115

Botanikas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213116

Botanikas ekologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213117

Botanikas {ekonominė botanika}

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213118

Botanikas histologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213119

Botanikas mikologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213120

Dirvožemio botanikas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai