Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kodas
Profesijos pavadinimas
Pogrupio kodas
Profesijų pogrupis
111401

Politinės partijos pirmininkas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111402

Politinės partijos skyriaus pirmininkas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111403

Darbdavių organizacijos vadovas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111404

Profesinės sąjungos pirmininkas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111405

Fondo vadovas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111406

Asociacijos [konfederacijos, draugijos, rūmų, sąjungos] vadovas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111407

Valdybos pirmininkas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111408

Visuomeninės organizacijos vadovas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111409

Raudonojo Kryžiaus organizacijos generalinis sekretorius

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111410

Mokslų akademijos prezidentas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111411

Mokslo tarybos pirmininkas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111412

Mokslų akademijos mokslinis sekretorius

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111413

Federacijos vadovas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111414

Prezidiumo narys

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111415

Federacijos [organizacijos, valdybos, prezidiumo, komiteto, komisijos] sekretorius

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai