Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pastatų saugos sistemų inspektorius

Pavadinimas anglų kalba

Building Safety Systems Inspector

Kodas

311216

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3112

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus;
 • techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis;
 • pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
 • pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus;
 • pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti;
 • konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, tatant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti statybos inžinieriaus (direktyva 2005/36/EB) kvalifikaciją baigus universitetinių ar koleginių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vertinti statomų ir baigtų statyti pastatų kokybę, jų atitinkimą saugos įstatymams bei patvirtintiems planams.

Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:

 

 

 

 • pastatų saugos sistemų ir jas kontroliuojančios programinės įrangos diegimas;
 • pastato valdymo ir apsaugos sistemų, užtikrinančių lankytojų ir darbuotojų saugumą bei pastato sistemų valdymo efektyvumą, kontrolė;
 • pastatų ir kitų statinių atitikties patvirtintiems statybos projektams ir zonų bei statinių suskirstymo planams tikrinimas;
 • fizinių ar juridinių asmenų, atliekančių statybos darbus, konsultavimas dėl tinkamo statinių saugumo užtikrinimo;
 • evakuacijos planų ir garsinių perspėjimo sistemų priežiūra ir tikrinimas;
 • visų pastato komplekso inžinerinių sistemų monitoringo  atlikimas, naudojant įdiegtą  programinę įrangą.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės, kurių veikla susijusi su statybos tiriamuoju darbu, pramoninių ir gyvenamųjų pastatų, tiltų, projektavimu, statyba ir eksploatavimu.
Darbo priemonėsEvakuacijos ir garsinio perspėjimo sistemos,  informacinės technologijos, saugumo sistemos kontrolę užtikrinanti  programinė įranga, pastatų saugos sistemų inspektorius darbą reglamentuojantys normatyviniai dokumentai, darbų saugos instrukcijos.
Profesinės perspektyvosgali dirbti pastatų saugos sistemų inspektorium įmonėse, kurių veikla susijusi su pastatų statybos ir projektavimo darbais. Įgiję darbo patirties, gali vadovauti kitiems darbuotojams, atliekantiems šios srities darbus. Žinias galima gilinti pagal statybos inžinerijos magistrantūros studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kruopštumas, atidumas, savarankiškumas, organizuotumas, pastabumas, mąstymo nuoseklumas, greita orientacija, atkaklumas, sąžiningumas, sugebėjimas planuoti savo ir kitų darbo laiką, kompiuterinis raštingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (koleginės arba universitetinės) studijos.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų