Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Fizikos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Physics technician

Kodas

311107

Pogrupio pavadinimas

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai

Pogrupio kodas

3111

Pogrupio aprašymas

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai atlieka technines užduotis, susijusias su chemijos, fizikos, geologijos, geofizikos, meteorologijos ir astronomijos tyrimais ir rezultatų taikymo pramonės, medicinos, karybos ir kitose srityse plėtra.

Atliekamos užduotys:

 • ėminių atrinkimas, medžiagų ir įrenginių parengimas eksperimentams, bandymams ir tyrimams;
 • įprastinių laboratorinių bandymų atlikimas ir įvairios techninės pagalbos teikimas chemikams ir fizikams atliekantiems mokslo tiriamuosius darbus, eksperimentus, analizę ir bandymus;
 • laboratorijos įrenginių ir medžiagų kokybės ir kiekio kontrolė, ėminių tikrinimas ir naudojimo priežiūra, išsamus projektams reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų apskaičiavimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • laboratorijos prietaisų ir įrenginių įrengimas, valdymas ir priežiūra, eksperimentų stebėsena, rezultatų stebėjimas, skaičiavimas ir registravimas;
 • medžiagų parengimas eksperimentams, pavyzdžiui, pavyzdžių užšaldymas ir supjaustymas, cheminių medžiagų maišymas;
 • grunto ir vandens mėginių ėmimas ir tyrimas, stebėjimų registravimas ir duomenų analizė, geologams ir geofizikams padedant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-04

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti pagalbines technines užduotis, tiesiogiai susijusias su moksliniais fizikos reiškinių tyrimais arba taikomosios fizikos ir fizikos mokslo plėtojimo dalykais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mechanikos, šilumos, šviesos, garso, elektros ir magnetizmo, elektronikos, branduolinės ir kitų fizikos sričių bandymų ir tyrimų atlikimas bei jų analizė;
 • medžiagų sandaros ir savybių, energijos kitimo ir spinduliavimo, sąryšio tarp medžiagos ir energijos bei kitų fizikinių reiškinių tyrimas;
 • įrenginių ir medžiagų parengimas bandymams, jų techninė priežiūra;
 • tyrimų, analizių ir bandymų duomenų registravimas, skaičiavimų atlikimas, techninių ataskaitų rengimas;
 • laboratorijos ir jos įrenginių priežiūra.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės mokslo institucijos, kuriose sprendžiamos teorinės ir eksperimentinės fizikos problemos, mokslinių tyrimų institutai, aukštųjų technologijų įmonės.
Darbo priemonėsLaboratorijos medžiagos (pvz., reagentai, tirpalai tirpikliai ir t.t.), prietaisai ir įrenginiai (pvz., spektrometrai, ommetrai, voltmetras ir t.t.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti fizikos techniku valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose ir įmonėse, kurios vykdo mokslinius fizikos reiškinių tyrimus arba plėtoja taikomosios fizikos ir fizikos mokslą. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų, fizikos technikas gali vadovauti šios srities specialistų veiklai. Fizikos technikas gali siekti magistro kvalifikacinio laipsnio studijuodamas universitete.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, organizuotumas, iniciatyvumas, loginis mąstymas, geras regėjimas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų