Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Grafikas

Pavadinimas anglų kalba

Graphic artist

Kodas

265104

Pogrupio pavadinimas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

Pogrupio kodas

2651

Pogrupio aprašymas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai kuria ir atlieka meno kūrinius: kuria skulptūras, tapo, piešia, kuria karikatūras, graviruoja ar naudoja kitas technikas.

Atliekamos užduotys:

  • idėjų, dizaino ir tapybos darbų, piešinių ir skulptūrų sumanymas ir kūrimas;
  • daiktų išdėliojimas, modelių išstatymas, gamtovaizdžio ar kitų regimųjų formų pagal pasirinktą temą pasirinkimas;
  • meno kūrimo priemonių, būdų ir medžiagų pasirinkimas;
  • tikroviškų arba abstrakčių trimačių ar reljefinių formų kūrimas, suteikiant formą, raižant ir dirbant su tokiomis medžiagomis, kaip medis, akmuo, molis, metalas, ledas ar popierius, ir jas derinant tarpusavyje;
  • tikroviškų ar abstrakčių piešinių ir tapybos darbų kūrimas, naudojant pieštukus, rašalą, kreidą, aliejinius dažus, akvarelę ar kitas priemones;
  • piešinių piešimas ir graviravimas ar metalo, medžio ar kitų medžiagų išėsdinimas;
  • animacijos objektų, vaizduojančių žmones ir įvykius, dažniausiai karikatūrų, kūrimas;
  • pažeistų, išteptų ir išblukusių tapybos darbų ir kitų meno kūrinių restauravimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Galima įgyti dailės bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):sumanyti ir kurti grafikos darbus remiantis profesionaliais grafikos meno kūrimo pagrindais, plastinės raiškos principais ir specifika, naujosiomis ir senosiomis grafikos technologijomis ir technikomis.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • grafikos kūrinių (etikečių, pašto ženklų, knygų viršelių, iliustracijų, reklaminių plakatų ir kt.) sumanymas ir kūrimas naudojant jiems tinkamas grafikos technikas (pavyzdžiui, ofortą, vario graviūrą, akvatintą, minkštąjį laką, medžio ir lino raižinius, šilkografiją ir kt.) ir / ar kompiuterines piešinių kūrimo programas;
  • organizavimas ir / ar dalyvavimas grafikos darbų ekspozicijose, šiuolaikinio meno projektuose, menininkų pleneruose siekiant supažindinti visuomenę su naujaisiais kūriniais.
Potencialūs darbdaviaiLeidyklos, dizaino, spaudos ir reklamos firmos, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsPopierius, pieštukai, plunksnos, anglis, raižiklis, peilis, graviravimo adata, medinės, metalinės, akmeninės plokštės ir kt.
Profesinės perspektyvosĮgiję dailės kvalifikaciją asmenys gali dirbti dailės specialistais leidyklose, dizaino, spaudos ir reklamos firmose, dalyvauti įvairiuose vaizduojamosios grafikos ir grafinio dizaino projektuose, parodose, organizuoti privatų meno verslą, užsiimti individualiu kūrybiniu darbu; papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali dirbti pedagoginį darbą. Studijas galima tęsti magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, išradingumas, originalumas, gebėjimas planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, gebėjimas piešti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų