Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Atašė

Pavadinimas anglų kalba

Attache

Kodas

261903

Pogrupio pavadinimas

Kitur nepriskirti teisės specialistai

Pogrupio kodas

2619

Pogrupio aprašymas

Kitur nepriskirti teisės specialistai atlieka kitas nei gynėjo, kaltintojo ar teismo posėdžių pirmininko teisines funkcijas.

Atliekamos užduotys:

 • konsultavimas įvairiais asmeniniais, verslo ir administraciniais teisiniais klausimais;
 • teisinių dokumentų ir sutarčių rengimas;
 • nekilnojamojo turto perdavimo organizavimas;
 • nenatūralios mirties priežasčių nustatymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką, palaikyti oficialius tarpvalstybinius santykius ar santykius su tarptautine organizacija, ginti Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų teises ir teisėtus interesus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • ryšių tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos palaikymas;
 • atstovavimas Lietuvos Respublikos interesams;
 • Lietuvos Respublikos užsienio politikos uždavinių įgyvendinimas;
 • Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimas;
 • pagalba įgyvendinant tarptautinės organizacijos tikslus ir uždavinius;
 • informacijos apie užsienio valstybės politinį, ekonominį gyvenimą, apie tarptautinės organizacijos veiklą gavimas, rinkimas teisėtais būdais ir perdavimas;
 • informacijos apie Lietuvos Respubliką, jos politinę, socialinę ir ekonominę padėtį, kultūrą, papročius ir tradicijas platinimas.
Potencialūs darbdaviaiUžsienio reikalų ministerija, diplomatinės atstovybės užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinių organizacijų, konsulinės įstaigos, Prezidento kanceliarija, Seimo kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija, ministerijos, kitos valstybės institucijos ar įstaigos, tarptautinės organizacijos ar institucijos, Europos Sąjungos institucijos ar įstaigos.
Darbo priemonėsTeisės aktai, mokslinė literatūra, dokumentų archyvas, biuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, kopijavimo aparatas, internetas.
Profesinės perspektyvosKetverių metų stažą sukaupusiam atašė gali būti suteikiamas aukštesnis diplomatinis rangas (trečiojo sekretoriaus, antrojo sekretoriaus, pirmojo sekretoriaus, patarėjo, ministro patarėjo, nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro, nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus).
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pagarba įstatymams ir valstybei, protokolo ir etiketo išmanymas, ryžtingumas, derybiniai gebėjimai, bendravimo ir organizaciniai gebėjimai, nuovokumas politikoje, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis, gebėjimas dirbti su informacija ir informacinėmis technologijomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų