Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Ekonominės veiklos veiksmingumo specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Economic efficiency specialist

Kodas

242102

Pogrupio pavadinimas

Vadybos ir organizavimo analitikai

Pogrupio kodas

2421

Pogrupio aprašymas

Vadybos ir organizavimo analitikai padeda organizacijoms siekti didesnio veiksmingumo ir spręsti organizacines problemas. Jie nagrinėja organizacines struktūras, metodus, sistemas ir procedūras.
Atliekamos užduotys:

 • pagalba nustatant tikslus, strategijas ir planus, skirtus siekti didesnio klientų pasitenkinimo, ir jų skatinimas, taip pat veiksmingas organizacijos lėšų naudojimas;

 • esamų sistemų ir struktūrų analizė ir vertinimas;

 • esamų sistemų aptarimas su darbuotojais ir visų organizacijos lygmenų sistemų stebėjimas;

 • klientų orientavimas į veiksmingą organizaciją ir būdų organizacinių problemų sprendimo būdų paieška;

 • darbinių tyrimų atlikimas ir peržiūra analizuojant taikomus ir siūlomus metodus bei tokias procedūras, kaip administracinės ir raštinės procedūros;

 • organizacijos darbo struktūrinių schemų, duomenų, ataskaitų, žinynų ir pareigybių aprašų registravimas ir analizė;

 • siūlymų peržiūrėti metodus ir procedūras, keisti darbų srautus, patikslinti pareigines funkcijas ir spręsti organizacines problemas rengimas ir rekomendavimas;

 • pagalba įgyvendinant patvirtintas rekomendacijas, tikslinant nurodymus ir procedūrų žinynus, taip pat rengiant kitus dokumentus;

 • veiklos procesų peržiūra ir konsultavimas nukrypimų nuo procedūrų ir standartų klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-13

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti ekonomisto kvalifikaciją baigus koleginių studijų programą arba ekonomisto bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.​​​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):analizuoti ir vertinti įmonės veiklą, jos rezultatus ir vidaus procedūras, teikti įmonės vadovams konsultacijas ir rekomendacijas, padedančias tobulinti įmonės veiklą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įmonės ar organizacijos veiklos rodiklių analizavimas;
 • įmonės finansinių išteklių naudojimo veiksmingumo vertinimas;
 • įmonės ekonominės aplinkos, jos galimybių ir grėsmių vertinimas;
 • ūkio subjekto ūkinės ir finansinės veiklos analizavimas, vertinimas ir rekomendacijų, kaip tobulinti įvairius įmonės veiklos aspektus, teikimas;
 • įmonės veiklos bei finansų planavimas, prognozavimas;
 • parengtų ir suderintų įmonės veiklos planų vykdymo kontrolė;
 • turimų materialiųjų, darbo ir finansinių išteklių naudojimo veiksmingumo kontrolė.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios ar valstybinės įmonės bei jų padaliniai, finansų institucijos, investicijų valdymo įmonės, ministerijos ir jų padaliniai, verslo asociacijos, agentūros. Gali dirbti individualiai – teikti verslo konsultavimo paslaugas, rengti verslo planus.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo ir biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), statistikos duomenų bazės, apskaitos programos (Rivilė, SAP, Axapta ir pan.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti ekonominės veiklos veiksmingumo specialistu. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – studijuoti magistrantūroje, vėliau – tęsti studijas doktorantūros programoje, dirbti mokslinį darbą. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, konferencijose, mokymuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, loginis mąstymas, atsakingumas, kūrybingumas, komunikabilumas, verslumas, matematinis raštingumas, kompiuterinis raštingumas, gebėjimas priimti sprendimus,  bent vienos užsienio kalbos mokėjimas, gebėjimas dirbti komandoje, siekimas tobulėti, savarankiškumas, iniciatyvumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis ar koleginis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų